Reikalavimai

Reikalavimai, kuriuos keliame spaudai pateikiamai medžiagai.

 

Leidinio medžiaga spaustuvei pateikiama:

 
Produkcijos kokybės standartas